Çalışma Alanlarım

»  Depresyon Bozuklukları

»  Anksiyete Bozuklukları

»  Takıntı – Zorlantı Bozukluğu (Obsesif – Kompulsif Bozukluk)

»  Örselenme (Travma) ve Tetikleyici Etkenle (Stresörle) İlişkili Bozukluklar

»  Yıkıcı Bozukluklar, Dürtü Denetimi ve Davranım Bozuklukları

»  İlişki Sorunları

»  Bedensel Belirti Bozuklukları ve İlişkili Bozukluklar

»  Kişilik Bozuklukları

»  Beslenme ve Yeme Bozuklukları

»  Madde ile İlişkili Bozukluklar ve Bağımlılık Bozuklukları

»  İletişim Becerileri, Öfke ve Stres Denetimi

»  Toplumsal Çevre ile İlişkili Diğer Sorunlar